Ferdig montert på lerret

Standard lysåpning mellom ramme og lerret er 10mm. Prisene gjelder kun sveveramme.